Πρόεδρος                                                       
Αναπληρωτής Προέδρου
 
 
  
 
 
Διευθυντής Τομέα Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας                         
και Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης (τομέας Α)

από 1/9/2023-31/8/2025

Διευθυντής Τομέα Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών
και Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Βιολογίας (τομέας Β)

από 1/9/2023-31/8/2025

 
 
  p1010494a
 
Διευθυντής Τομέα Βιοτεχνολογίας και
Εφαρμοσμένης Βιολογίας (Τομέας Γ)

από 1/9/2023-31/8/2025

 
  KARAKASIS 3605
 
 
 
 Προϊσταμένη Τμήματος
 
 
 img 7187 0