Το Τμήμα Βιολογίας του Παν/μίου Κρήτης ιδρύθηκε το 1981, και σήμερα αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κέντρο σύγχρονης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έρευνας στο χώρο της Βιολογίας. Αναμφισβήτητα η επιλογή του δικαιώνεται μέσα από την άρτια πανεπιστημιακή εκπαίδευση και κατάρτιση, σ΄ένα περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών, με άριστους επιστήμονες που προσφέρουν εκπαίδευση που συμβάλλει στην πληρότητα των γνώσεων ενός βιολόγου, καλλιεργεί την επιστημονική σκέψη και παρέχει στον Ελληνικό και Διεθνή χώρο άτομα άρτια εκπαιδευμένα να υπηρετήσουν την επιστήμη της Βιολογίας.