ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΕΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
David Hogness 1986 Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Stanford University Χ. Λούης Φ. Καφάτος
Ιlse Schwidetzki 1988 Καθηγητής Ανθρωπολογίας Johannes‐Gutenberg‐ Universität Mainz Ν. Τσιμενίδης Ν. Ξηροτύρης
Robert R. Sokal 1990 Καθηγητής Βιομαθηματικών State University of
New York at Stony Brook
Χ. Λούης Ν. Ξηροτύρης
Francois Jacob 1991 Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Institut Pasteur, Paris Χ. Λούης Χ. Λούης
Richard Lewontin 1996 Ομότιμος Καθηγητής Βιολογίας, Έδρα Καθηγητή Alexander Agassiz Harvard University Ν. Τσιμενίδης E. Ζούρος – Φ. Καφάτος
Michael Ashburner 2002 Καθηγητής Βιολογίας University of
Cambridge
M. Κεντούρη Χ. Λούης –
Χ. Δελιδάκης
Tron Frede Thingstad 2016 Καθηγητής Μικροβιολογίας University of Bergen Γ. Χαλεπάκης Ι. Καρακάσης
Κωνσταντίνος  Κριμπάς 2017 Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μ. Παυλίδης Μ. Μυλωνάς – Ν. Πουλακάκης – Ε. Λαδουκάκης