Αναπληρωτής Καθηγητής

 

          Διδακτορικό: 
2009, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Γνωστικό αντικείμενο: Μοριακή Φυσιολογία Φυτών

Μαθήματα

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα

PDF icon moschou.pdf 
   

Εκπαίδευση

O Παναγιώτης Μόσχου έλαβε Πτυχίο Βιολογίας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2004), Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (2009). Κατά τη διάρκεια της διατριβής του ανέλυσε τους ρόλους μικρών μεταβολιτών στη κυτταρική μοίρα σε φυτικά συστήματα.

Σταδιοδρομία

Από το 2010 μέχρι το 2013 ήταν μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) και στη συνέχεια διετέλεσε ερευνητής από το 2013-2016 στο ίδιο πανεπιστήμιο. Το 2016 πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στο The Sainsbury Lab του University of East Anglia. To 2017 εκλέχθηκε Αναπληρωτής Καθηγητής στο Swedish University of Agricultural Sciences (SLU). Το 2018 εκλέχθηκε Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας-ΙΤΕ.

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

Κυτταρική και αναπτυξιακή βιολογία.

Γήρανση και γενωμική σταθερότητα, κυτταρικός κύκλος και πολικότητα, βλαστικά κύτταρα.

Καταβολισμός πρωτεϊνών και RNA.

Γονιδιωματική και μεταγραφική ρύθμιση.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Ma Y, Guo H, Hu L, Pons Martinez P, Moschou PN, Cevik V, Ding P, Duxbury Z, Sarris PF, Jones JDG. (2018) Distinct modes of derepression of an Arabidopsis immune receptor complex by two different bacterial effectors. Proceedings of the National Academy of Sciences115:10218-10227.

Minina EA, Reza SH, Gutierrez-Beltran E, Elander PH, Bozhkov PV, Moschou PN. (2017) The Arabidopsis homolog of Scc4/MAU2 is essential for embryogenesis. Journal of Cell Science 130:1051-1063. 

Liu C, Moschou PN. (2017) Cutting in the middleman: hidden substrates at the interface between proteases and plant development. New Phytologist 218:916-922.

Moschou PN, Gutierrez-Beltran E, Bozhkov PV, Smertenko A. (2016) Separase Promotes Microtubule Polymerization by Activating CENP-E-Related Kinesin Kin7. Developmental Cell  37:350-361.

Moschou PN, Savenkov EI, Minina EA, Fukada K, Reza HS, Gutierrez-Beltran E, Sanchez-Vera V, Suarez MF, Hussay PJ, Smertenko AP, Bozhkov PV. (2016) EXTRA SPINDLE POLES (Separase) controls anisotropic cell expansion in Norway spruce (Picea abies) embryos independently from its role in anaphase progression. New Phytologist  212:232-43.

Google scholar