Διευθυντής Ερευνητικού Τομέα Α   
 
 
 
               Καθηγητής

 

          Διδακτορικό: 
1988, Πανεπιστήμιο Harvard
Γνωστικό αντικείμενο: Μοριακή Γενετική

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα

 delcv.pdf 
   

Εκπαίδευση

Ο Χρήστος Δελιδάκης έλαβε το πτυχίο του (Β.Α.Hon.) στην Βιοχημεία από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, UK το 1981 και το Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στην Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία από το Πανεπιστήμιο Harvard, Massachusetts, USA το 1988. Η διατριβή του αφορούσε μηχανισμούς αντιγραφής του DNA σε ανώτερους οργανισμούς.
 

Σταδιοδρομία

Από το 1988 μέχρι το 1991 ήταν μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Yale, Connecticut, USA, όπου μελέτησε τη μοριακή γενετική της νευρογένεσης στη μύγα Δροσόφιλα. Από το 1992 είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης-αρχικά στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και από το 2008 στην τωρινή του θέση. Συγχρόνως είναι Συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ.

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

Μοριακοί μηχανισμοί υιοθέτησης κυτταρικής τύχης κατά την ανάπτυξη. Χρησιμοποιώντας τη μύγα Δροσόφιλα ως πειραματικό σύστημα η ερευνητική ομάδα Δελιδάκη διερευνά τα παρακάτω επί μέρους ερωτήματα: - Tί ρόλο παίζουν βασικοί κυτταρικοί μηχανισμοί, συγκεκριμένα ουβικουϊτινυλίωση και ενδοκυττάρωση, στην ανταλλαγή σημάτων μεταξύ γειτονικών κυττάρων, στα πλαίσια αναπτυξιακών αποφάσεων. - Πώς οι μεταγραφικοί ρυθμιστές της οικογένειας bHLH καθορίζουν την νευρική τύχη και ποιοι είναι οι μηχανισμοί δράσης αυτών των πρωτεϊνών στη μεταγραφή γονιδίων-στόχων. - Πώς η διακυτταρική σηματοδότηση Notch επιδρά στους ρυθμιστές bHLH και τι επίδραση έχει στην αναπτυξιακή πορεία των πρόδρομων νευρικών κυττάρων.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

  • Pitsouli, C. and Delidakis, C. 2005. The interplay between DSL proteins and ubiquitin ligases in Notch signaling.
  • Development 132, 4041-4050.
  • Acar, M., Jafar-Nejad, H., Giagtzoglou, N., Yallampalli, S., David, G., He, Y., Delidakis, C. and Bellen, H.J. 2006. Senseless physically interacts with proneural proteins and functions as a transcriptional co-activator. Development 133, 1979-89.
  • Glittenberg, Μ., Pitsouli, C., Garvey, C., Delidakis, C. and Bray, S. 2006. Role of conserved intracellular motifs in Serrate signalling, cis-inhibition and endocytosis. EMBO J. 25, 4697-4706.
  • Bejarano, F., Perez, L., Apidianakis, Y., Delidakis, C. and Milan, M. 2007. Hedgehog restricts its expression domain in the Drosophila wing. EMBO Reports 8, 778-783.
  • Monastirioti, M., Giagtzoglou, N,. Koumbanakis, K.A., Zacharioudaki, E., Deligiannaki, M., Wech, I., Almeida, M., Preiss, A., Bray, S. and Delidakis, C. 2010. Drosophila Hey is a target of Notch in asymmetric divisions during embryonic and larval neurogenesis. Development 137, 191-201.